Danh sách

Thuốc Konimag - SĐK VN-20140-16

Konimag

0
Konimag - SĐK VN-20140-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Konimag Hỗn dịch uống - Mỗi 7 ml hỗn dịch chứa Gel khô nhôm hydroxyd 300mg; Magnesi trisilicat 300mg; Simethicon 25mg