Danh sách

Cloramphenicol 0,4%

0
Cloramphenicol 0,4% - SĐK VD-23554-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cloramphenicol 0,4% Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 8 ml chứa Cloramphenicol 32 mg