Danh sách

Povidon iod 10%

0
Povidon iod 10% - SĐK VD-23647-15 - Thuốc sát khuẩn. Povidon iod 10% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 8 ml chứa Povidon iod 0,8g