Danh sách

Povidine 10 %

0
Povidine 10 % - SĐK VD-31097-18 - Thuốc sát khuẩn. Povidine 10 % Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 8 ml dung dịch chứa Povidon iod 0,8g