Danh sách

Thuốc Thuốc ho bổ phế - SĐK VD-23290-15

Thuốc ho bổ phế

0
Thuốc ho bổ phế - SĐK VD-23290-15 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thuốc ho bổ phế Cao lỏng - Mỗi 80ml chứa Trần bì 20g; Cát cánh 10g; Tiền hồ 10g; Tô diệp 10g; Tử uyển 10g; Tang bạch bì 4g; Tang diệp 4g; Thiên môn 4g; Cam thảo 3g; Ô mai 3g; Khương hoàng 2g; Menthol 0,044g