Danh sách

Natri Clorid 0,9%

0
Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-29295-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Natri Clorid 0,9% Dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi - Mỗi 8ml chứa Natri clorid 72mg