Danh sách

Gyno-ST

0
Gyno-ST - SĐK VS-4912-15 - Thuốc phụ khoa. Gyno-ST Dung dịch dùng ngoài (vệ sinh phụ nữ) - Mỗi 90ml chứa Đồng sulfat 0,225g