Danh sách

Lacto-Gyno

0
Lacto-Gyno - SĐK VS-4913-15 - Thuốc phụ khoa. Lacto-Gyno Dung dịch dùng ngoài (vệ sinh phụ nữ) - Mỗi 90ml chứa Đồng sulfat 0,225g