Danh sách

Povidone Iodine 1%

0
Povidone Iodine 1% - SĐK VD-31555-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Povidone Iodine 1% Dung dịch súc miệng - Mỗi 90ml dung dịch chứa Iod (dưới dạng Povidon iod) 0,09g