Danh sách

Sutreme Syrup

0
Sutreme Syrup - SĐK VN3-52-18 - Thuốc khác. Sutreme Syrup Siro - Mỗi 9ml siro chứa Hỗn hợp dịch chiết Phong lữ 11% trong ethanol (1->8~10) và glycerin (82) 1,5444g