Danh sách

Arixtra

0
Arixtra - SĐK VN-22281-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Arixtra Bơm tiêm đóng sẵn - Mỗi bơm tiêm chứa Natri Fondaparinux 2,5mg