Danh sách

Thuốc Dầu nóng Quảng Đà - SĐK VD-26677-17

Dầu nóng Quảng Đà

0
Dầu nóng Quảng Đà - SĐK VD-26677-17 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Quảng Đà Dầu xoa bóp - Mỗi chai 10 ml chứa Menthol 2,56g; Camphor 1,43 g; Methyl salicylat 4,08 g; Tinh dầu tràm 60% 0,1 g; Tinh dầu quế 18,75 mg