Danh sách

Cao ích mẫu TW3

0
Cao ích mẫu TW3 - SĐK VD-33172-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Cao ích mẫu TW3 Cao lòng - Mỗi chai 100ml chứa ích mẫu 80g; Hương phụ 25g; Ngải cứu 20g