Danh sách

Hoạt huyết thông mạch K/H

0
Hoạt huyết thông mạch K/H - SĐK VD-21452-14 - Thuốc khác. Hoạt huyết thông mạch K/H Cao lỏng - Mỗi chai 125 ml chứa các chất chiết từ Hồng hoa 15 g; Hà thủ ô đỏ 20 g; Bạch thược 30 g; Đương quy 30 g; Xuyên khung 30 g; ích mẫu 20 g; Thục địa 40 g