Danh sách

Siro bảo anh lộ

0
Siro bảo anh lộ - SĐK VD-23559-15 - Thuốc khác. Siro bảo anh lộ Siro - Mỗi chai 125ml chứa Bạch truật 8,75g; Cam thảo 3,75g; Đảng sâm 8,75g; Mạch nha 5g; Mộc hương 5g; Phục linh 5g; Sa nhân 235g; Sơn dược 6,25g; Sơn tra 5g; Thảo quả 1,25g; Thần khúc 6,25g;Trần bì 2,5g