Danh sách

Bá Đã Sơn Quân Hoàn

0
Bá Đã Sơn Quân Hoàn - SĐK V39-H12-16 - Thuốc khác. Bá Đã Sơn Quân Hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi chai 20g chứa Xuyên Khung 2g; Hương phụ 3g; Hà thủ ô đỏ 3g; Sài hồ 3g; Diếp cá 2,6g; Ngải cứu 2g; Nhũ hương 1g; Hạ khô thảo 1g; Đương quy 1g; Hoàng liên 1g