Danh sách

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VD-33500-19 - Thuốc khác. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 20ml chứa Nước oxy già đậm đặc (50%) 1,2g