Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - SĐK VD-30056-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 55g) 50g