Danh sách

Sodium Chloride 0,45% & Dextrose 5%

0
Sodium Chloride 0,45% & Dextrose 5% - SĐK VD-23192-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Chloride 0,45% & Dextrose 5% Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 250ml chứa Natri chlorid 1,125 g; Dextrose tương đương Dextrose khan 12,5 g