Danh sách

Vị thống ninh

0
Vị thống ninh - SĐK V161-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Vị thống ninh Thuốc bột uống - Mỗi chai 25g thuốc bột chứa Chỉ thực 4,5g; Trần bì 4,5g; Thần khúc 4g; Đảng sâm 3g; Bạch truật 3g; Mạch nha 3g; Sơn tra 3g;