Danh sách

Phong tê thấp TW3

0
Phong tê thấp TW3 - SĐK VD-33581-19 - Thuốc khác. Phong tê thấp TW3 Rượu thuốc - Mỗi chai 300ml chứa Hy thiêm 8g; Hà thủ ô đỏ 20mg; Thiên niên kiện 12g; Thổ phục linh 16g; Thương nhĩ tử 8g; Phấn phòng kỷ 8g; Huyết giác 8g