Danh sách

Chỉ thống hoàn

0
Chỉ thống hoàn - SĐK V158-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Chỉ thống hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi chai 30g chứa Tần giao 6g; Thiên ma 5,4g; Khương hoạt 5,4g; Độc hoạt 5,4g; Phòng phong 4,5g; Xuyên khung 3g