Danh sách

Celemin Nephro 7%

0
Celemin Nephro 7% - SĐK VN-19402-15 - Thuốc khác. Celemin Nephro 7% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 500ml chứa L-isoleucin 2,55g; L-Leucin 5,15g; L-lysin monoacetat tương đương với L-Iysin 3,55g; L-methionin 1,40g; L-phenylalanin 1,90g; L-threonin 2,40g; L-Tryptophan 0,95g; L-valin 3,10g; L