Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat

0
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat - SĐK VD-30797-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat Dung dịch truyền tĩnh mạch       - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid .2H2O 0,135g