Danh sách

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VS-4955-16 - Thuốc khác. Natri clorid 0,9% Nước súc miệng - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 4,5g

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VS-4955-16 - Thuốc khác. Natri clorid 0,9% Nước súc miệng - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 4,5g

Dung dịch Natri Clorid 0,9%

0
Dung dịch Natri Clorid 0,9% - SĐK VD-26758-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dung dịch Natri Clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 4,5g