Danh sách

Sodium Lactate Ringer’s Injection

0
Sodium Lactate Ringer’s Injection - SĐK VN-19084-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sodium Lactate Ringer’s Injection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 500ml chứa Natri lactat 1,55g; Natri chlorid 3,00g; Kali chlorid 0,15g; Calci chlorid 0,10g