Danh sách

Ringerfundin

0
Ringerfundin - SĐK VD-31374-18 - Thuốc khác. Ringerfundin Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 500ml dung dịch chứa Natri clorid 3,4g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid .2H20 0,185g; Magnesi clorid.6H2O 0,1g; Natri acetat.3H2O 1,635g; Acid L-malic 0,335g