Danh sách

Cồn 70°

0
Cồn 70° - SĐK VD-32098-19 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 70° Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 50ml chứa Ethanol 96% 36,4ml