Danh sách

Micindrop

0
Micindrop - SĐK VD-27286-17 - Thuốc khác. Micindrop Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Mỗi chai 5ml chứa Neomycin base (dưới dạng Neomycin sulfat) 17.000 IU