Danh sách

Ivis Tobramycin

0
Ivis Tobramycin - SĐK VD-26705-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ivis Tobramycin Thuốc nhỏ mắt - Mỗi chai 5ml chứa Tobramycin 15 mg