Danh sách

Alcool 70°

0
Alcool 70° - SĐK VD-31793-19 - Thuốc sát khuẩn. Alcool 70° Cồn thuốc dùng ngoài - Mỗi chai 60ml chứa Ethanol 96% 43,75ml