Danh sách

Mekotropyl 200mg/ml

0
Mekotropyl 200mg/ml - SĐK VD-23182-15 - Thuốc hướng tâm thần. Mekotropyl 200mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 60ml chứa Piracetam 12 g