Danh sách

Mypara 250

0
Mypara 250 - SĐK VD-28333-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara 250 Thuốc cốm - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 250mg

Paracetamol SaVi 80

0
Paracetamol SaVi 80 - SĐK VD-29113-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol SaVi 80 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 80mg

Paracetamol SaVi 150

0
Paracetamol SaVi 150 - SĐK VD-29112-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol SaVi 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 0,9g chứa Paracetamol 150mg

Fahado 150

0
Fahado 150 - SĐK VD-29751-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fahado 150 Thuốc bột sủi bọt để uống - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 150 mg
Thuốc Tatanol 150 mg - SĐK VD-23860-15

Tatanol 150 mg

0
Tatanol 150 mg - SĐK VD-23860-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol 150 mg Thuốc cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói 0,9g chứa Acetaminophen 150mg
Thuốc Panalgan effer 150 - SĐK VD-31082-18

Panalgan effer 150

0
Panalgan effer 150 - SĐK VD-31082-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panalgan effer 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 150 mg