Danh sách

Meiact Fine Granules

0
Meiact Fine Granules - SĐK VN-21722-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meiact Fine Granules Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 0,5g chứa Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 50mg

Cefriven 50

0
Cefriven 50 - SĐK VD-33587-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefriven 50 Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 0,5g chứa Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 50mg