Danh sách

Thuốc Acetylcystein Boston 200 - SĐK VD-26763-17

Acetylcystein Boston 200

0
Acetylcystein Boston 200 - SĐK VD-26763-17 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Acetylcystein Boston 200 Thuốc bột uống - Mỗi gói 1 g chứa Acetylcystein 200mg