Danh sách

Cotrimbaby

0
Cotrimbaby - SĐK VD-23771-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cotrimbaby Thuốc cốm - Mỗi gói 1,5g chứa Sulfamethoxazol 200 mg; Trimethoprim 40 mg
Thuốc Penstal - SĐK VD-22271-15

Penstal

0
Penstal - SĐK VD-22271-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Penstal Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Sulfamethoxazol 200 mg; Trimethoprim 40 mg
Thuốc Bicelor - SĐK VD-29157-18

Bicelor

0
Bicelor - SĐK VD-29157-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bicelor Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5 g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125 mg

Promethazin

0
Promethazin - SĐK VD-25127-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin Thuốc cốm - Mỗi gói 1,6 g chứa Promethazin lydroclorid 5 mg

Childestimine – New

0
Childestimine - New - SĐK VD-29850-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Childestimine - New Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Desloratadine 2,5 mg

Phabacefen

0
Phabacefen - SĐK VD-30536-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phabacefen Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Ibuprofen 100 mg

Para-OPC 325mg

0
Para-OPC 325mg - SĐK VD-31143-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-OPC 325mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,6g chứa Paracetamol 325mg

Paracetamol 150mg

0
Paracetamol 150mg - SĐK VD-23603-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 150mg Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg

Mexcold IMP 150

0
Mexcold IMP 150 - SĐK VD-23578-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mexcold IMP 150 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,4g chứa Paracetamol 150 mg

Ceteco datadol 120

0
Ceteco datadol 120 - SĐK VD-22690-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ceteco datadol 120 Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 120 mg