Danh sách

Fumagate – Fort

0
Fumagate - Fort - SĐK VD-24257-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Fumagate - Fort Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10 g chứa Hydroxyd nhôm (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 800 mg; Magnesi hydroxyd 800 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ dịch 30%) 100 mg