Danh sách

Becolugel – O

0
Becolugel - O - SĐK VD-22810-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Becolugel - O Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10 ml chứa Dried aluminium hydroxid gel (tương đương với 291 mg aluminium oxide) 582 mg; Magnesium hydroxid 196 mg; Oxethazain 20 mg