Danh sách

Janpetine

0
Janpetine - SĐK VD-28986-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Janpetine Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10 ml chứa Nhôm oxid (dưới dạng Nhôm hydroxid gel) 0,3922g; Magnesi hydroxid (dưới dạng Magnesi hydroxid 30% paste) 0,6g; Simethicon (dưới dạng Simethicon emulsion 30%) 0,06g