Danh sách

Varogel S

0
Varogel S - SĐK VD-26519-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Varogel S Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10 ml chứa Nhôm oxid (dưới dạng Nhôm hydroxid gel) 0,4g; Magnesi hydroxid (dưới dạng Magnesi hydroxid 30% past) 0,8004g