Danh sách

Parazacol 80

0
Parazacol 80 - SĐK VD-28091-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Parazacol 80 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1002 mg cốm chứa Paracetamol 80 mg