Danh sách

Antilox plus

0
Antilox plus - SĐK VD-29689-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Antilox plus Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10g chứa Magnesi hydroxyd 800mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 400mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ dịch 30%) 80mg