Danh sách

Thuốc Almasane - SĐK VD-23962-15

Almasane

0
Almasane - SĐK VD-23962-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Almasane Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10g chứa Nhôm hydroxyd (dưới dạng nhôm hydroxyd 14% 3214mg) 450 mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng magnesi hydroxyd 30% 1333mg) 400 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon 30% 167mg) 50 mg