Danh sách

Simanogel

0
Simanogel - SĐK VD-27340-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Simanogel Gel uống - Mỗi gói 10g chứa Nhôm hydroxyd gel (chứa 13% nhôm hydroxyd tương ứng 392,2mg nhôm oxyd) 303 5mg; Magnesi hydroxyd 600,4mg; Simethicon 60mg