Danh sách

Codlugel plus

0
Codlugel plus - SĐK VD-28711-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Codlugel plus Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10g chứa Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel 13%) 400mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd paste 30%) 800,4mg; Simethicone 80mg