Danh sách

Glumarix

0
Glumarix - SĐK VD-21431-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Glumarix Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10g chứa Oxetacain 20mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 612mg; Magnesi hydroxid 195mg