Danh sách

Thuốc Bổ khí thông mạch K-Yingin - SĐK VD-28667-18

Bổ khí thông mạch K-Yingin

0
Bổ khí thông mạch K-Yingin - SĐK VD-28667-18 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ khí thông mạch K-Yingin Cao lỏng - Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa Địa long 0,4g; Hoàng kỳ 4g; Đương quy 0,8g; Xích thược 0,6g; Xuyên khung 0,4g; Đào nhân 0,4g; Hồng hoa 0,4g