Danh sách

Thuốc Kimazen bổ huyết điều kinh - SĐK VD-26172-17

Kimazen bổ huyết điều kinh

0
Kimazen bổ huyết điều kinh - SĐK VD-26172-17 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Kimazen bổ huyết điều kinh Cao lỏng - Mỗi gói 10ml cao lỏng chứa dịch chiết từ các dược liệu Thục địa 0,48g; Đương quy 0,48g; Bạch thược 0,32g; Xuyên khung 0,24g; Ích mẫu 0,96g; Ngải cứu 0,48g; Hương phụ 0,48g