Danh sách

Simegaz Plus

0
Simegaz Plus - SĐK VD-33504-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Simegaz Plus Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10ml chứa Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel) 0,61 g; Magnesi hydroxyd 0,8g; Simethicon (dưới dạng Simethicon emulsion 30%) 0,08g