Danh sách

Gastsus

0
Gastsus - SĐK VD-30213-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastsus Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10ml chứa Oxetacain (Oxethazain) 20 mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 582 mg; Magnesi hydroxid 196 mg